choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala

choemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambalachoemeeshambala


ཧ་ཅང་ཡག་པོ་འདུག

Attention, open in a new window. ཕི་ཌི་ཨེཧཕ། པར་འདེབས།གློག་འཕྲིན།

གཞི་འདྲ་ཡག་པོ་འདུག ང་རང་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་སྦྱོང་བཞིན་ཡོད་།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།