རང་ལས་གཞན་ཅེས་པར་དགོས་ཚུལ།

ཕྱག་ལས་ཡག་པོ་ཞེས་དྲག་གནང་བཞག་རྗེས་སུ་ཡང་དེ་རིགས་མང་ཙམ་གནང་བའི་རེ་བ་ཡོད
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "དུད་འགྲོ་དང་འཇིག་རྟེན།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།