ཁུག་རྟ་ལགས།

ཁུག་རྟ་ལགས། ༼ མི་རིལ་རིལ་ཡུལ་ཁམས་འཁྲུག་གཞི་ཡིན། རྡོ་རིལ་རིལ་རྩིག་པའི་འཁྲུག་གཞི་ཡིན ༽ཞེས་པའི་གཏམ་དཔེ་འདི་ལ་བསམ་བློ་ལེགས་པོ་ཞིག་གཏང་བར་རེ་བས་བསྐུལ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།