སྨོན་འདུན་ཞུ།

སྲིད་སྐྱོང་ཁྲི་བ་བློ་བཟང་སངྒེ་ལགས་ཀྱི་བློས་གྲོས་ཀྱི་ནུས་པ་དང་འཇོན་ཐང་ལས་སངྒེ་རྟགས་ཅན་གྱི་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་དར་དེ་ཉིད་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ཕང་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་རྩེ་རུ་མྱུར་དུ་འཛུགས་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཞུ།


བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།