རྐུ་མ།

ད་ལྟོས་དང་ཆོས་འཕེལ་ཐུབ་བསྟན་ཟེར་བ་དེ་སྐུ་སྒེར་ཡིག་ཚང་གི་རྐུ་མ་ཞིག་རེད། དབུ་དཀར་གཡུ་སྒྲོན་ཟེར་བ་དེས་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་སྟངས་མི་ཤེས་པ་མ་ཟད། རྙོག་དྲ་སློང་མཁན་ཞིག་རེད། རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་ནི་མི་ལ་དཀྲུག་ཤིང་རྐྱང་རྐྱང་རྒྱག་མཁན་ཞིག་ལས་རང་གི་བཟའ་ཟླ་ཡང་སྐྱོང་མི་ཐུབ་མཁན་ཞིག་རེད། སངས་རྒྱས་བཀྲ་ཤིས་དང་རིན་ཆེན་དངོས་གྲུབ་སོགས་ཀྱིས་མཐོང་བར་ཤོག
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མདོ་སྟོད་དང་བླངས་འོས་གཞི་བསྡུ་རུབ་ཚོགས་པའི་འོས་མི།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།