པཎ་ཆེན།

ཉི་མའི་བུ་ཕྲུག་ལགས། ཡང་ན་༧གོང་ས་མཆོག་གི་རྒྱ་དམར་གཞུང་གི་ག་རེ་བྱེད་མིན་མ་མཁྱེན་པ་ཡིན་ནམ།
Article, commented by this comment, could not be loaded (ArticleID=2381; CommentID=2392)བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།