རྒྱ་བཤད་ལེའུ་གཉིས་པ

རྒྱ་བཤད་ལེའུ་གཉིས་པ རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མ་རྒྱ་རིགས་མིན་ཡང་།། རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མའི་སེམས་པ་རྒྱ་རེད།། རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མའི་དཔོན་གནས་བོད་ནང་།། རྒྱ་རི་སྒྲོལ་མའི་ཕྱག་ལས་རྒྱ་ནང་།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "རྒྱ་བཤད་མཚམས་མེད་མ།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།