མདོ་སྨད་སྤྱི་མཐུས་འོས་འཚོལ་བ།

བཀའ་བློན་ཐུབ་བསྟན་ལུང་རིགས།རྒྱ་རོས་ཟླ་བ་ཚེ་རིང།འཕེལ་རྒྱས་སྒྲོལ་མ་མཚོ།བུད་མེད་ཚོགས་གཙོ་སྒྲོལ་དཀར་ལྷ་མོ།ས་དགེ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།བཀའ་ཁྲིའི་དྲུང་ཡིག་བསྟན་འཛིན་དོན་ཡོད།དབུས་རྒྱུན་དྲུང་ཡིག་རྒྱ་རིགས་ཐར།གངས་ལྗོངས་རང་བདེན་ཚོགས་གཙོ་བློ་བཟང་དཔལ་ལྡན།།འོད་དཀར་དོ་དམ་པ་གཟུངས་ཕྱུག་སྐྱིད།མདོ་སྨད་དབུས་རྒྱུན་ཀརྨ་དགེ་ལེགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མདོ་སྨད་སྤྱི་འཐུས་འོས་མིའི་ས་བོན་༢༥་གསལ་བསྒྲགས།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།