མིང་ནོར་བཅོས་ཡོང་བ།

ཀརྨ་དཔལ་ལྡན་མ་རེད། ཀརྨ་དཔལ་དཔལ་བཟང་རེད།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "འཇོ་མདའ་འཛི་སྒར་དགོན་གྱི་གྲྭ་པ་གཉིས་འཛིན་བཟུང་།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།