སྤྱི་འཐུས་འོས་གཞིའི་སྐོར།

མི་སྣ་འདི་དག་དངོས་གནས་འོས་ཤིང་འཚམ་པ་རྐྱང་རྐྱང་རེད་ལགས།
འདི་ནི་བསམ་ཚུལ་སྒོ་ཕྱེས་པ་ཞིག་རེད། "མདོ་སྟོད་དང་བླངས་འོས་གཞི་བསྡུ་རུབ་ཚོགས་པའི་འོས་མི།"བརྗོད་གཞི་གཞན་ཁག་ལ་གཟིགས།